Međunarodni poslijediplomski studij UniCredita omogućava dobijanje praktičnog znanja iz područja Korporativnog i investicijskog bankarstva, kao i primjenu stečenih akademskih znanja u praksi.

Sektor Korporativnog i investicijskog bankarstva UniCredita fokusiran je na korporativne klijente sa godišnjim prihodom od preko 50 miliona eura. Sa segmentiranim uslužnim modelom za korporativne klijente, Korporativno i investicijsko bankarstvo (CIB) zadovoljava zahtjeve kompanija nudeći efektivna rješenja, prema potrebama klijenata obezbjeđujući brzu procjenu zahtjeva individualnih kompanija, njihovih potencijala za dugoročni rast, te procjenu tržišta u kojima posluju.
Grupa UniCredit je kao vodeća europska bankarska grupacija, koja kombinira međunarodno iskustvo i snažne lokalne korijene, otvorena za suradnju sa ambicioznim, dinamičnim ljudima spremnim za suočavanje sa profesionalnim izazovima, te stoga traži osobe koji vjeruju u timski rad i žele dati svoj doprinos stvaranju vrijednosti za klijente i za zajednice u kojima djeluje UniCredit.

UniCredit je jedna od vodećih europskih komercijalnih banaka s jakim korijenima u 20 europskih zemalja. Naša mreža, koja je prisutna na skoro 50 tržišta, uključuje više od 9.000 poslovnica i preko 148.000 zaposlenika. (podaci sa 30.09.2013.)

U okviru Međunarodnog poslijediplomskog studija: Korporativno i investicijsko bankarstvo (International Graduate Program: Corporate&Investment Banking), za 2014. godinu moguće je prijaviti se za sljedeće pozicije:

• Mreža: Upravljanje poslovnim odnosima i kreditiranje međunarodnih korporacija

• Globalno transakcijsko bankarstvo

• Investicijsko bankarstvo: Strukturirano financiranje, Finansijske institucije Grupe, DCM/ECM, Sindicirano kreditiranje, Korporativno financijsko savjetovanje, Projektno financiranje

• Tržišta: Trgovina, Prodaja, Strukturiranje
Za prijavu je potrebno ispuniti sljedeće kriterije:

• diploma iz biznisa/financija ili sl. sa visokim prosjekom

• prvo praktično iskustvo u financijskom sektoru/tržištima kapitala

• minimalno 6 mjeseci prethodnog međunarodnog iskustva

• otvorenost i fleksibilnost

• analitičke vještine

• tečno znanje engleskog jezika

• poželjno znanje lokalnih jezika (npr. njemačkog, italijanskog)

• samoinicijativnost i sposobnost brzog učenja

Više informacija o samom programu, kao i potrebnim uvjetima je dostupno na web stranici www.careers.unicreditgroup.de , na kojoj se može izvršiti i prijava za program.