Jelena Ristić imenovana je za direktoricu za tržišta Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine u kompaniji Mastercard. U okviru svoje nove pozicije, Jelena će raditi na daljnjoj implementaciji inovativnih tehnologija i rješenja na ova tri tržišta i nastaviti će da jača saradnju i partnerstva sa ključnim klijentima i javnim sektorom.

Mastercard je kompanija sa dugom tradicijom njegovanja jednakosti i to je još jedan dodatni razlog zašto mi je drago što je Jelena unaprijeđena na poziciju direktorice za tržišta Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine“, izjavio je Artur Turemka, generalni direktor kompanije Mastercard za tržišta Balkana. „Sve više žena se nalazi na visokim pozicijama u našoj kompaniji. One imaju drugačiji pristup poslovanju, a ta nova perspektiva im omogućava da pronađu poslovne prilike koje ranije nisu bile istražene.“

Jelena Ristić je u kompaniji Mastercard od 2009. godine. Tokom prethodnih nekoliko godina, radila je na razvoju poslovanja na ova tri izrazito dinamična tržišta i doprinijela je da Mastercard postane strateški partner za ključne klijente, ne-tradicionalne partnere, lokalne vladine institucije i regulatorna tijela. Predvodila je uvođenje i razvoj beskontaktne tehnologije na ova tri tržišta, segmenta u kojima je kompanija Mastercard lider.

Nova direktorica ima bogato iskustvo u bankarskom sektoru u Srbiji, a prije dolaska u kompaniju Mastercard radila je u kartičarskim odjeljenjima dvije velike banke: Banca Intesa i Vojvođanske banke. Završila je Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu, smjer bankarstvo, finansije i osiguranje.