U četvrtak, 20. decembra, u 19 sati u galeriji Srednje škole primijenjenih umjetnosti Sarajevo bit će upriličena izložba portreta istaknutog bosanskohercegovačkog slikara Marija Mikulića. Na izložbi će biti predstavljena 33 umjetnička djela iz respektabilnog opusa Mikulićevih portreta, 27 iz privatne zbirke porodice Mikulić i šest djela iz umjetničke zbirke Muzeja Sarajeva.

Cilj izložbe je građane, a posebno učenike Srednje škole primijenjenih umjetnosti, upoznati sa fantastičnom galerijom portreta ovjekovječenih u vremenu vještom rukom ovog sjajnog slikara.

Do završetka Državne škole za likovnu umjetnost u Sarajevu, Mario Mikulić je imao bogato ispisanu životnu putanju koja je započeta u gradu Korčuli (8. maja 1924. godine). Početkom Drugog svjetskog rata počeo je raditi političke karikature, a 1941. godine dolazi u Sarajevo gdje nastavlja školovanje. Priključuje se partizanima 1944. godine i tamo započinje raditi kao ilustrator u partizanskoj štampi. Nakon oslobođenja vratio se u Sarajevo i upisao, odmah po njenom osnivanju, Državnu školu za likovne umjetnosti, sadašnju Srednju školu primijenjenih umjetnosti. Profesori/ce su mu bili Mica Todorović, Roman Petrović, Ismet Mujezinović i Sigo Sumereker. Školu je završio 1949. godine kao odličan đak njene prve generacije u kojoj su bili još i Ljubo Lah, Vlado Vojnović, Mustafa Pezo, Franjo Likar i drugi.

Mario Mikulić se nije povodio za tekućim likovnim tendencijama, ustrajavao je u svojoj čudnoj morfološkoj strukturi koja je oslikavala čovjeka, njegov život i vrijeme kojem je pripadao. Centar stvaralačkog djelovanja Marija Mikulića bio je portret kroz koji otkriva karakternu istinu modela. Mikulić nije slikao po narudžbi i za druge nego je bio i ostao sam svoj naručitelj.

Muzej Sarajeva raspolaže sa više raznorodnih Mikulićevih djela od kojih šest slika spadaju u portretski opus koje će biti izložene i na ovoj retrospektivnoj izložbi.