Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. pripremila je kreditnu ponudu Hypo krediti – Namjerno komforni, koja će trajati do 30. juna 2015. godine.

Ovom ponudom obuhvaćeni su: kratkoročni keš krediti do 5.000 KM bez jamaca, krediti do 10.000 KM bez jamaca sa rokom otplate do 24 mjeseca, krediti do 29.000 KM sa valutnom klauzulom u EUR, bez jamaca, sa rokom otplate do 7 godina, krediti do 29.000 KM (bez valutne klauzule), bez jamaca, sa rokom otplate do 5 godina te Hypo stambeni krediti do 290.000 KM sa valutnom klauzulom u EUR i rokom otplate do 25 godina.

Tokom trajanja ove ponude krediti će se odobravati bez naknade za obradu kreditnog zahtjeva za nove i postojeće korisnike paketa tekućeg računa Prvi i Komfort.

Hypo Komfort paket jedan je od najkonkuretnijih paketa bankarskih proizvoda i usluga na domaćem tržištu koji korisniku nudi posebne prednosti kao što su osiguranje kupljenog proizvoda i produženu garanciju. Paket uključuje: Hypo MasterCard karticu uz osiguranje korisnika kartice, tekući račun i osiguranje njegovog korisnika, Hypo Visa Electron karticu sa posebnim crnim dizajnom, dozvoljeno prekoračenje, usluge elektronskog bankarstva HypoNet i HypoSMS te kreditnu karticu Hypo Visa Revolving.