Jedan od najpopularnijih instrumenata u historiji muzike čiji je bogati zvuk dugo vremena bio glavna inspiracija kompozitorima bez sumnje je klavir. Remek-djela muzike utkana u nepreglednu pijanističku literaturu jedan su od razloga koji i danas privlače brojnu publiku i ljubitelje klavira da konstantno i iznova istražuju zvuk i interpretaciju na ovom instrumentu. Sarajevo je u tome sve rjeđe izuzetak. Priliku da slušamo i istražujemo klavirski zvuk ponudila je Muzička akademija koja će od 7. do 9. aprila biti mjesto susreta umjetnika, učenika, studenata, nastavnika i profesora klavira. Svojevrsni “praznik” klavira bit će obilježen majstorskim tečajima, predavanjem, te koncertom. Mentor svih aktivnosti bit će profesor klavira Muzičke akademije u Zagrebu, Đuro Tikvica koji je svoje muzičko obrazovanje stekao na Muzičkom učilištu pri Konzervatoriju Čajkovski u Moskvi, jednoj od najprestižnijih muzičkih institucija. Svoje pijanističko znanje stekao je u klasama profesora Borisa Romanova, te Tatjane Nikolajeve u zlatno doba ruske pijanističke škole.

Trodnevna pijanistička radionica, prema riječima organizatorice mr. Azre Medić, namijenjena je prije svega učenicima, studentima, nastavnicima i profesorima  koji žele proširiti svoja saznanja o umjetnosti sviranja klavira, ali i onima koji žele saznati više o klasičnoj muzici kroz klavirski izričaj. Radionica će okupiti oko 50 aktivnih učesnika iz Bosne i Hercegovine sa željom da se kroz ovakve projekte povežu bosanskohercegovačke institucije koje se bave muzičkim obrazovanjem sa Muzičkim akademijama u regionu, sa ciljem stvaranja veće motivacije kod učenika, kvalitetnijeg muzičkog obrazovanja i otkrivanja novih znanja i drugačijih pristupa.

Majstorski tečaji učenicima i studentima klavira ponudit će piliku za rad sa profesorom Tikvicom, dok će njegovo predavanje sa temom „Uloga osnovnog i srednjeg glazbenog obrazovanja u oblikovanju punovrijednog glazbenika ili: kako ne zakasniti u postavljanju ozbiljnih zahtijeva pred učenika“ predstaviti zanimljive pristupe i izazove u muzičkoj pedagogiji nastavnicima i profesorima klavira iz cijele Bosne i Hercegovine. Centralni događaj trodnevne radionice, koncert studenata klavira Muzičke akademije u Zagrebu i Muzičke akademije u Sarajevu, bit će održan u srijedu 8. aprila u sali Srednje muzičke škole u Sarajevu sa početkom u 19 h, te je, u skladu sa dosadašnjom praksom Muzičke akademije, sarajevskoj publici ponuđen potpuno besplatno.