Kompanija Centrotrans danas je, na svečan način, otvorila Centar za edukaciju Centrotrans. Riječ je o registrovanom centru za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju zanimanja, a s ciljem lakšeg zaposlenja i konkurentnosti na tržištu rada koji je oformljen u saradnji sa projektom Prilika Plus uz podršku Švicarske ambasade.

Odluka o formiranju Centra za edukaciju donesena je iz razloga sve veće potrebe poslodavaca za zanimanjima koja su deficitarna na području BiH. Svim zainteresovanim kandidatima i kandidatkinjama Centrotrans tako nudi mogućnost da na jednom mjestu dobiju kompletnu informaciju o raspoloživim programima prekvalifikacija i dokvalifikacija, te stručnim osposobljavanjima za određena zanimanja.

U sklopu centra oformljena je i auto škola Centrotrans za obuku i polaganje kategorija B – D1 – D – DE, a vozačima sa položenom D kategorijom garantuje se zaposlenje u kompaniji Centrotrans.

Više informacija o Centrotrans Eurolines:

Centrotrans-Eurolines osnovan je 1963. godine kao dio kompanije Centrotrans Sarajevo zadužen za pružanje usluga prijevoza putnika. Kroz dugogodišnji rad Centrotrans-Eurolines je prošao razne faze organizacionih promjena koje, uprkos izmjenama društvenih prilika, nisu uticale na uspješnost poslovanja. Centrotrans je 1997. godine primljen u punopravno članstvo Eurolines organizacije. Danas je Centrotrans-Eurolines sa svojim voznim parkom, koji broji više od 200 autobusa koji zadovoljavaju stroge sigurnosne evropske i svjetske tehničko-eksploatacione standarde, vodeća firma za autobuski saobraćaj u Bosni i Hercegovini. U našem vlasništvu su savremene auto-baze, pet poslovnih jedinica, osam autobuskih stanica te četiri savremeno opremljene turističke agencije.