U kampusu međunarodnog Burch univerziteta u Sarajevu pušten je u rad savremeni fotonaponski sistem za proizvodnju električne energije. Fotonaponski sistem koji proizvodi električnu energiju će napajati prvi studentski paviljon od recikliranih materijala u BiH.

„Kada govorimo o prvom studentskom paviljonu od recikliranih materijala u BiH, govorimo o projektu u koji je uključeno više od pedeset partnera. Tu možete sresti ljude iz obrazovnog procesa ali i poslovnog svijeta. Svi su dali svoj doprinos u izgradnji ovog  za nauku važnog projekta. Naravno najznačajniji partner jeste bio Burch univerzitet koji podržava poduzetništvo u svojoj osnovi. Tim više studenti Burch univerziteta mogu primjeniti znanja i praktično unutar samog kapmusa. Naravno, spoj znanja i praktičnog rada stvara i same kompanije, pa se Burch univerzitet može pohvaliti i studentskim kompanijama koje proizvode smart sisteme senzora koje su ugradili u paviljon“, istakla je prorektorica za pitanja naučno-istraživačkog rada i međuuniverzitetsku saradnju doc. dr. Sanela Klarić.

Ugrađeni fotonaponski sistem proizveden je u sklopu obuke studenata Burch univerziteta koji je realizovao CRP u partnerstvu sa Green Council u okviru projekta Praktična obuka proizvodnje i upotrebe fotonaponskih sistema za proizvodnju električne energije na međunarodnom Burch univerzitetu u Sarajevu.

„Nova faza u životu projekta studentski paviljon završena je danas, i mi možemo biti vrlo ponosni na to. Međutim, to je tek početak, jer puno drugih radova još čekaju svoje instalacije kako bi se projekat studentski paviljon završio. Snažno verujemo da će, uz podršku naših prijatelja iz CRP-a i ambasade Republike Češke u BiH, te uz podršku svih ostalih sponzora i partnera koje imamo, ovaj projekat donijeti nove vrijednosti svim našim studentima i drugim istraživačima kao i cijeloj zajednici. Projekat solarnih panela biće korišten u cilju snabdjevanja studentskog paviljona električnom energijom, kao i za buduća istraživanja na IBU fakultetu za inženjerstvo i prirodne nauke. Projekat studentski paviljon zasnovan je na korištenju tradicionalnih materijala i korištenju prirodnih izvora energije koji imaju manje štete po okolinu. Nastavićemo sa napornim radom na Burch univerzitetu kako bismo osigurali da se ovaj projekat razvija u nešto vrijedno i prepoznatljivo u BiH i šire“, rekao je doc. dr. Ahmed El Sayed, koji je također novi koordinator studentskog paviljona.